Rapporten er en evaluering av de forsøkene på informasjon gjennom sosiale nettverk, som prosjektet «Formidling og brukerkontakt» har satt i gang, for å bedre kontakten mellom kommunen og spesielle brukergrupper i Rendalen og i Åmodt. Spørsmålet som stilles er: Hva skal til for å få informasjon gjennom sosiale nettverk til å fungere? Evalueringen er basert på intervjuer med personer som har vært tiltenkt rollen som informasjonsbærere mellom kommunen og brukerne, samt intervjuer med ledelsen i de to kommunene som var me dpå prosjektet.

Bestill rapport

Informasjon gjennom sosiale nettverk. En evaluering av prosjekt | (rapportnr. 199428)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X