Informasjon gjennom sosiale nettverk. En evaluering av prosjekt

Rapporten er en evaluering av de forsøkene på informasjon gjennom sosiale nettverk, som prosjektet «Formidling og brukerkontakt» har satt i gang, for å bedre kontakten mellom kommunen og spesielle brukergrupper i Rendalen og i Åmodt. Spørsmålet som stilles er: Hva skal til for å få informasjon gjennom sosiale nettverk til å fungere? Evalueringen er basert… Les mer »