Brukerundersøkelse ved Gjøvik bibliotek

Rapporten omhandler resultatene fra en brukerundersøkelse som ble foretatt ved Gjøvik bibliotek senhøsten 1998. Den viser bl.a. At Gjøvik bibliotek har en bredt sammensatt brukergruppe, men med en relativt stor andel av brukere under 25 år som tilhører elev- og studentgruppen og som besøker biblioteket hyppig, dvs. en gang i uken eller mer. Videre uttrykker… Les mer »

Kunder som kilde til innovasjon. Om brukere, kommunikasjon og IKT i innovasjonsprosesser

Prosjektet ”Prokom Innovasjon” tar utgangspunkt i at bruker-produsent relasjoner er sentrale i utviklingen av ulike typer produkter og tjenester. Denne rapporten beskriver innovasjonsprosesser fra et praktisk og teoretisk perspektiv, med fokus på brukeres og kunders rolle. Empirien er fra 25 IKT og mediebedrifter i innlandet. Hovedtemaer er innovasjonsprosessens begreper, faser, formalisering og retning, og kontaktformer… Les mer »