Bizpoint Inkubator Gardermoen (BIG) er et vekstmiljø for små kunnskapsbedrifter, som tilbyr kompetanse, nettverk, miljø og kontortjenester i oppbyggingsfasen av en bedrift. BIG ble startet i september 2005, som et pilotprosjekt, og skal avsluttes pr 1. oktober 2006. Rapporten evaluerer pilotperioden. Evalueringen skal dokumentere resultater som er oppnådd i pilotperioden, besvare spørsmålet om pilotprosjektet bør videreføres og i tilfelle beskrive mulige modeller knyttet til organisering. Konklusjonen på disse spørsmålene er: Resultater: Det er etablert en inkubator på kort tid med snart 16 bedrifter, som spesielt er godt fornøyd med kontorfasiliteter og miljø. Nettverk og kompetanse har vært mindre prioritert, og erfaringene er mer blandet. Ut fra det relativt store antall bedrifter i BIG, kan vi si at den har vært attraktiv i målgruppen små kompetansebedrifter i regionen. BIG har også opparbeidet god markedskunnskap. Videreføring:Vi foreslår at inkubatoren gis en ”begrenset forlenget levetid”. Dette forutsetter endringer i BIG som inkluderer spesialisering, mer samarbeid, økt geografisk ekspansjon og mer fokus på FoU og internasjonalisering. Hvis forlengelse vedtas, bør det gjøres en evaluering for å vurdere om disse endringer har skjedd og om man er på vei til å nærme seg de langsiktige målsettingene. Er det ikke mulig å få til samarbeid med FoU-partner og mer langsiktige finansieringskilder ikke kan skaffes til veie, foreslår vi at BIG avvikles som inkubator. Mulige modeller for organisering: Dette spørsmålet avhenger av hvordan det foregående spørsmålet besvares. I rapporten så langt har vi listet opp generelle kriterier og mulige aktører.

Bestill rapport

Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen | (rapportnr. 200613)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X