Månedsarkiv desember 2016

I malstrømmen: Norges Bank og næringslivet i kriser og krig.

‘I malstrømmen: Norges Bank og næringslivet i kriser og krig’ er tittelen på foredraget forsker Eivind Merok nylig holdt for Norges Bank regionale nettverk region Øst. Østlandsforskning har i årevis  vært agent for Norges Bank og samlet inn data for region Innlandet. Sju regionale nettverk over hele landet gir viktige innspill til Norges pengepolitikk. I oktober ble det avholdt nettverksamling… Les mer »

Europeisk entreprenørskapsprosjekt i avsluttende fase

Vi markerer at feltarbeid og gjennomføring av spørreundersøkelser i fem europeiske land nå er avsluttet! Denne uka blir to delrapporter i Erasmus + prosjektet Innovation Cluster for Entrepreneurship Education” (ICEE) sendt til Europakommisjon. ICEE er et utdanningseksperiment som gjennomføres i 25 skoler i Belgia, Estland, Finland, Italia og Latvia. Målet er å analysere hvordan man effektivt… Les mer »