Månedsarkiv august 2013

Et nasjonalt spiskammers

b1apple01

Norsk institutt for landbruksforskning (NILF) og Østlandsforskning har på oppdrag fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Buskerud utarbeidet en analyse av verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Buskerud.

Innledningsvis i debattmøtet presenterte fylkesmann i Buskerud Kirsti Kolle Grøndahl den nye verdiskapningsrapporten. Rapporten slår blant annet fast at Buskerud er et nasjonalt spiskammers på frukt, bær og grønnsaker. Den samlede verdiskapningen fra primærnæringene i Buskerud i 2011 var 1,28 MRD. Videre bidrar den landbruksbaserte industrien med 1,23 MRD, sa Kolle Grøndahl i sin innledning.

Landskap, bruk og vern

Det er sluppet et nytt nummer av UTMARK. Tema for dette nummeret er landskap, bruk og vern. «Landskap» er i følge den Europeiske landskapskonvensjonen «et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra og samspillet mellom naturlige og/eller menneskeskapte faktorer». Et av punktene i konvensjonen er at hver av partene… Les mer »

Stor politisk vilje, men for liten effekt

Rygnestadtunet-102010-99-0187-500

Xiang Ying Mei, som er forsker 3 ved Østlandsforskning, har publisert artikkelen The national government as facilitator of tourism innovation: evidence from Norway i det internasjonale tidskriftet Current Issues in Tourism.

Artikkelen ser på konkrete roller som regjeringen og myndighetene har når det gjelder stimulering til innovasjon på destinasjonsnivå. Samtidig har artikkelen identifisert mulige faktorer som gjør at regjeringen indirekte forhindrer innovasjon. Resultatet er viktig for regjeringens fremtidige rolle innen innovasjon i reiseliv, både i Norge og i andre land med liknende utvikling og utfordringer. Artikkelen er basert på en del av hennes doktorgradsavhandling, og er tilgjengelig gjennom utgiveren Taylor & Francis.