Kategoriserte innlegg: Reiseliv

ØF-forskere med bokkapittel

bilde bok second homes

Tor Arnesen og Birgitta Ericsson har skrevet kapitlet Policy Responses to the Evolution in Leisure Housing: From the Plain Cabin to the High Standard Second Home (The Norwegian Case) i boken Second Home Tourism in EuropeLifestyle – Issues and Policy Responses.

Ved å bringe sammen et bredt spekter av studier fra tolv europeiske land, gir denne boken en state-of-the-art oversikt over drivkreftene bak romlig mangfold og sosial kompleksitet. Ekspansjonen i befolkningens behov for «et andre hjem» på alle deler av kontinentet – fra Skandinavia til Middelhavet og fra de Britiske øyer til Russland – ses i sammenheng med mønstre for moderne mobilitet som i stor grad er forårsaket av turisme.