Kategoriserte innlegg: Reiseliv

Villrein som turistattraksjon

  Hva kan villrein bety for turismen? Villreinforsker Hans Olav Bråtå skal holde et innlegg på VIII Convegno Mediterraneo di Sociologia del Turismo den 4. oktober. Konferansen er ved Universitetet i Calabria i Italia 2. til 5.oktober. Temaet er ‘Turisme og livskvalitet. Mat, land, identitet- god og dårlig praksis’. Bråtå vil diskutere hvordan villreinfjellet og historien… Les mer »

Dårlig service gir dårlig rykte

  Dårlig service og høye priser gir Innlandet et dårlig rykte blant europeiske turoperatører. Dette sier reiselivsforsker Xiang Mei ved Østlandsforskning. Hun har studert turoperatører i Tyskland, Nederland, Danmark og Sverige og konkluderer: Norges vakre natur slår alle andre destinasjoner, men fasilitetene må legges mye mer til rette. «De fleste turoperatører synes at det er… Les mer »

Forskningsbidrag på Pellestova

Forsker Birgitta Ericsson har deltatt med et innlegg på «Innspillskonferansen» på Pellestova, en konferanse arrangert av Regionrådet for Lillehammer-regionen torsdag den 13. februar, 2014. Temaet for hennes foredrag var «Fritidsboligenes omfang og økonomiske betydning. Status og utviklingstrekk.»

Regionen ønsker å legge til rette for sine fritidsboligbeboere, for å øke både attraktivitet og verdiskaping i regionen. Derfor inviterte Regionrådet   mange aktører med tilknytning til temaet fritidsbolig, men med ulikt ståsted, til utveksling av synspunkter på denne konferansen. Hovedfokuset på konferansen var hva som kan forbedres for å utløse potensialet for synergier, til beste for «regionen» og fritidsbeboerne. Temaet fanget interessen til over femti deltakere som trosset det dårlige været på fjellet, og møtte opp på Pellestova. Trivsel, tilgjengelighet og tilrettelegging i ulike former, og på ulike nivåer, viste seg å være viktige stikkord.

Stor politisk vilje, men for liten effekt

Rygnestadtunet-102010-99-0187-500

Xiang Ying Mei, som er forsker 3 ved Østlandsforskning, har publisert artikkelen The national government as facilitator of tourism innovation: evidence from Norway i det internasjonale tidskriftet Current Issues in Tourism.

Artikkelen ser på konkrete roller som regjeringen og myndighetene har når det gjelder stimulering til innovasjon på destinasjonsnivå. Samtidig har artikkelen identifisert mulige faktorer som gjør at regjeringen indirekte forhindrer innovasjon. Resultatet er viktig for regjeringens fremtidige rolle innen innovasjon i reiseliv, både i Norge og i andre land med liknende utvikling og utfordringer. Artikkelen er basert på en del av hennes doktorgradsavhandling, og er tilgjengelig gjennom utgiveren Taylor & Francis.
 

ØF-forskere med bokkapittel

bilde bok second homes

Tor Arnesen og Birgitta Ericsson har skrevet kapitlet Policy Responses to the Evolution in Leisure Housing: From the Plain Cabin to the High Standard Second Home (The Norwegian Case) i boken Second Home Tourism in EuropeLifestyle – Issues and Policy Responses.

Ved å bringe sammen et bredt spekter av studier fra tolv europeiske land, gir denne boken en state-of-the-art oversikt over drivkreftene bak romlig mangfold og sosial kompleksitet. Ekspansjonen i befolkningens behov for «et andre hjem» på alle deler av kontinentet – fra Skandinavia til Middelhavet og fra de Britiske øyer til Russland – ses i sammenheng med mønstre for moderne mobilitet som i stor grad er forårsaket av turisme.