villrein.arneNyaas

Bilde: Arne Nyaas

Hva kan villrein bety for turismen? Villreinforsker Hans Olav Bråtå skal holde et innlegg på VIII Convegno Mediterraneo di Sociologia del Turismo den 4. oktober. Konferansen er ved Universitetet i Calabria i Italia 2. til 5.oktober. Temaet er ‘Turisme og livskvalitet. Mat, land, identitet- god og dårlig praksis’.

Bråtå vil diskutere hvordan villreinfjellet og historien om villrein kan brukes i forbindelse med reiseliv. Han presenterer viewpoint Snøhetta og massefangstanlegget på Formokampen som eksempler på ulike tilnærminger til temaet.