Denne rapporten er basert på arbeidet til en gruppe nedsatt av Klima- og miljødepartementet i 2014. Rapporten peker på at villreinen, og den historiske og nåtidige bruk av den kan bli en ressurs for reiselivet og gi grunnlag for en bred verdiskaping. Det foreslås en bred satsing på villreinen og villreinfjellet som reiselivsprodukt og at dette løftes fram til en del av «historien om Norge». Videre at det blir en satsing på to europeiske villreinregioner som inkluderer de nasjonale villreinområdene. For å få til en bred verdiskaping i disse regionene bør det gjennomføres prosjekter basert på villreinen og villreinfjellet som en ressurs for reiselivet. Prosjektene bør være en del av et eget femårig verdiskapingsprogram som inkluderer mobilisering og spredning av kunnskap om hvordan villreinen kan bli en ressurs for reiselivet. Dette kan bl.a. skje via jakt og jaktopplevelser, mat og matopplevelser og formidling av kunnskap basert på kulturminner.

Bestill rapport

Europeiske villreinregioner – en strategisk satsing på villreinfjellet som ressurs for reiselivet | (rapportnr. 201505)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X