Kategoriserte innlegg: Reiseliv

‘Bonus hvis sesongarbeidere blir fastboende’

Er sesongarbeidere i reiselivet tilfeldig arbeidskraft eller potensielle innflyttere som kan bidra til vekst i distriktene? Reiselivsforskerne Birgitta Ericsson, Kjell Overvåg og Cecilia Möller (Karlstads Universitet i Sverige) har publisert en artikkel om dette i den nyeste utgave av det vitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

Forfatterne undersøkte motivene for sesongarbeid i to svenske og fire norske vintersportdestinasjoner med en spørreundersøkelse, kombinert med gruppeintervjuer i det svenske Sälen og i Trysil. De har identifisert fire typer av sesongarbeidere: omflakkende reiselivsarbeidere, erfarne sesongarbeidere, midlertidige sesongarbeidere og bofaste sesongarbeidere. Sistnevnte gruppe er lokalbefolkningen på destinasjonene, og som har en annen jobb lokalt om sommeren.

Typene reflekterer motivene for at folk søker seg en sesongjobb på disse destinasjonene, og for hvor stor sjanse det er at arbeidskraften blir fastboende. Funnene blir diskutert i artikkelen ‘Seasonal Workers in Swedish and Norwegian Ski Resorts – Potential In-migrants?’

Still krav til reiselivsutdanning!

  Utenlandske turister aksepterer at det er dyrt i Norge, så lenge de får valuta for pengene. Reiselivsutdanningen må på banen for å gjøre noe med servicenivået. Dette skriver reiselivsforsker Xiang Mei i en blogg på forskning.no Mei etterlyser mer status for reiselivsmedarbeidere og ønsker at reiselivsutdanningen i Norge forbereder studentene bedre på den virkelige… Les mer »

Villrein som turistattraksjon

  Hva kan villrein bety for turismen? Villreinforsker Hans Olav Bråtå skal holde et innlegg på VIII Convegno Mediterraneo di Sociologia del Turismo den 4. oktober. Konferansen er ved Universitetet i Calabria i Italia 2. til 5.oktober. Temaet er ‘Turisme og livskvalitet. Mat, land, identitet- god og dårlig praksis’. Bråtå vil diskutere hvordan villreinfjellet og historien… Les mer »

Dårlig service gir dårlig rykte

  Dårlig service og høye priser gir Innlandet et dårlig rykte blant europeiske turoperatører. Dette sier reiselivsforsker Xiang Mei ved Østlandsforskning. Hun har studert turoperatører i Tyskland, Nederland, Danmark og Sverige og konkluderer: Norges vakre natur slår alle andre destinasjoner, men fasilitetene må legges mye mer til rette. «De fleste turoperatører synes at det er… Les mer »

Forskningsbidrag på Pellestova

Forsker Birgitta Ericsson har deltatt med et innlegg på «Innspillskonferansen» på Pellestova, en konferanse arrangert av Regionrådet for Lillehammer-regionen torsdag den 13. februar, 2014. Temaet for hennes foredrag var «Fritidsboligenes omfang og økonomiske betydning. Status og utviklingstrekk.»

Regionen ønsker å legge til rette for sine fritidsboligbeboere, for å øke både attraktivitet og verdiskaping i regionen. Derfor inviterte Regionrådet   mange aktører med tilknytning til temaet fritidsbolig, men med ulikt ståsted, til utveksling av synspunkter på denne konferansen. Hovedfokuset på konferansen var hva som kan forbedres for å utløse potensialet for synergier, til beste for «regionen» og fritidsbeboerne. Temaet fanget interessen til over femti deltakere som trosset det dårlige været på fjellet, og møtte opp på Pellestova. Trivsel, tilgjengelighet og tilrettelegging i ulike former, og på ulike nivåer, viste seg å være viktige stikkord.

Stor politisk vilje, men for liten effekt

Rygnestadtunet-102010-99-0187-500

Xiang Ying Mei, som er forsker 3 ved Østlandsforskning, har publisert artikkelen The national government as facilitator of tourism innovation: evidence from Norway i det internasjonale tidskriftet Current Issues in Tourism.

Artikkelen ser på konkrete roller som regjeringen og myndighetene har når det gjelder stimulering til innovasjon på destinasjonsnivå. Samtidig har artikkelen identifisert mulige faktorer som gjør at regjeringen indirekte forhindrer innovasjon. Resultatet er viktig for regjeringens fremtidige rolle innen innovasjon i reiseliv, både i Norge og i andre land med liknende utvikling og utfordringer. Artikkelen er basert på en del av hennes doktorgradsavhandling, og er tilgjengelig gjennom utgiveren Taylor & Francis.