Hvordan kan Destinasjon Sjusjøen bli bedre på salg og markedsføring? Hva hindrer og hva fremmer en profesjonalisering? Nå får Sjusjøen forskerhjelp for å finne ut mer om dette.

Sjusjøen er ett av Norges mest kjente og populære feriesteder og er en del av Norges største hytteområde.  Destinasjonen merker imidlertid økende konkurranse fra andre store destinasjoner i Norge. Samtidig ligger det trolig et stort potensiale for økt verdiskaping som bedriftene kan utnytte ved å bli mer profesjonelle på salg og markedsføring.

Penger fra Forskningsrådet

Destinasjon Sjusjøen har fått bevilget 120 000 kroner til et forskningsprosjekt for å analysere salg og markedsføring hos bedriftene på Sjusjøen. Det er Førsteamanuensis Randi Bredvold fra Høgskolen i Lillehammer som skal undersøke dette sammen med destinasjonen.

Prosjektet er bevilget fra Norges Forskningsråd som en del av Kompetansemegling Innlandet. Dette er en del av satsingen innen Virkemiddel for regional FoU og Innovasjon (VRI). Ønsker du å vite mer om kompetansemegling innen reiselivsnæringen, ta kontakt med forsker Hans Olav Bråtå ved Østlandsforskning.

Sjusjøen er en av Norges mest populære destinasjoner. Bilde: Destinasjon Sjusjøen

Sjusjøen er en av Norges mest populære destinasjoner. Bilde: Destinasjon Sjusjøen