Rapporten tar for seg konsekvenser for næringsliv og sysselsetting som følge av etableringen av Regionfelt Østlandet og Østerdal Garnison. De positive effektene av disse etableringene utgjøres primært av direkte og indirekte virkninger av et stort antall nye arbeidsplasser på Rena og i Elverum både i en investerings- og oppbyggingsfase og på mer permanent basis. Dette kan skape grunnlag for både ny bosetting, næringsutvikling og øvrig sysselsetting i regionen. Rapporten drøfter både muligheter og strategier for næringsutvikling i lys av den økede forsvarsaktiviteten, spesielt på Rena og i Åmot kommune. Negative sider ved Regionfeltet i næringsmessig sammenheng er først og fremst forbundet med effekter av støy i forhold til landbruk, utmarksnæring og reiseliv. Dette drøftes i rapporten, og omtales nærmere i en egen Temautredning for landbruket.

Bestill rapport

Teamutredning Samfunn – Delutredning Næringsliv og sysselsetting | (rapportnr. 200114)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X