Notatet presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse blant vestre-totninger bosatt i Moen skolekrets om deres holdning til grensejustering. I alt 130 personer ble intervjuet. Undersøkelsen viser at blant dem som har gjort seg opp en mening om kommunetilhørighet ønsker 58 prosent å tilhøre Vestre Toten og 42 prosent å tilhøre Østre Toten. Det er imidlertid variasjoner etter bosted: i tettstedet Kolbu er det 58 prosent som ønsker å tilhøre Østre Toten, mens det i de spredtbygde områdene er flertall for å tilhøre Vestre Toten.

Bestill rapport

Spørreundersøkelse om holdninger til kommunetilhørighet i Moen skolekrets i Vestre Toten | (rapportnr. 199902)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 40,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X