Spørreundersøkelse om holdninger til kommunetilhørighet i Moen skolekrets i Vestre Toten

Notatet presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse blant vestre-totninger bosatt i Moen skolekrets om deres holdning til grensejustering. I alt 130 personer ble intervjuet. Undersøkelsen viser at blant dem som har gjort seg opp en mening om kommunetilhørighet ønsker 58 prosent å tilhøre Vestre Toten og 42 prosent å tilhøre Østre Toten. Det er imidlertid variasjoner… Les mer »