Undersøkelsen bygger på intervjuer med skolesjefer, rådmenn og politikere i perioden november 1995 til januar 1996, hvor de blant annet har blitt spurt om hvilke endringer de har sett på skoleområdet i forhold til endrede statlige rammebetingelser og hvordan dette har slått ut i den kommunale skolepolitikk – og forvaltning. Undersøkelsen prøver å gi et bilde av om det er mulig å se enkelte trender i den kommunale skolepolitikk og forvaltning. Av de 43 kommuner som er med i undersøkelsen er det 11 kommuner som har vært «frikommuner» (forsøk på skoleområdet) eller «pilotkommuner» (utprøving av ny kommunal organisering).

Bestill rapport

Skolens plass i kommunene – en undersøkelse av kommunal skolepolitikk og forvaltning | (rapportnr. 199604)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X