Skolens plass i kommunene – en undersøkelse av kommunal skolepolitikk og forvaltning

Undersøkelsen bygger på intervjuer med skolesjefer, rådmenn og politikere i perioden november 1995 til januar 1996, hvor de blant annet har blitt spurt om hvilke endringer de har sett på skoleområdet i forhold til endrede statlige rammebetingelser og hvordan dette har slått ut i den kommunale skolepolitikk – og forvaltning. Undersøkelsen prøver å gi et… Les mer »