Rapporten omfatter en situasjons- og trendanalyse for Hedmark, på tema som er sentrale for utarbeiding av Regionalt utviklingsprogram for Hedmark (RUP) 2004-07 og for arbeidet med en Regional planstrategi. Den bygger i stor grad på tallmateriale fra andre rapporter og analyser, men lett tilgjengelige og relevante nyere analyser er også tatt med. Fylkeskommunens og fylkesplanleggingens aktuelle politiske situasjon, samt hvordan fylkeskommunen kan posisjonere seg (aktører og arenaer), diskuteres også.

Bestill rapport

Situasjons- og trendanalyse for Hedmark fylke | (rapportnr. 200311)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X