Situasjons- og trendanalyse for Hedmark fylke

Rapporten omfatter en situasjons- og trendanalyse for Hedmark, på tema som er sentrale for utarbeiding av Regionalt utviklingsprogram for Hedmark (RUP) 2004-07 og for arbeidet med en Regional planstrategi. Den bygger i stor grad på tallmateriale fra andre rapporter og analyser, men lett tilgjengelige og relevante nyere analyser er også tatt med. Fylkeskommunens og fylkesplanleggingens… Les mer »