Rapporten er sluttrapporteringen fra et forsknings- og utviklingsprosjekt som har pågått i tiden juni 2006 til utgangen av 2008. Målsettingen med prosjektet har vært å finne frem til faktorer som kan bidra til en jevnere kjønnsbalanse, med minst 40 prosent kvinner, i kommunalpolitiske lederposisjoner innen 2012. Bakgrunnen for prosjektet er den skjeve fordelingen av kvinner og menn i slike posisjoner. Prosjektet er gjennomført ved hjelp av ulike metoder. Aksjonsforskningstilnærmingen, dialogkonferanser, har stått sentralt i prosjektets seks pilotkommuner Arendal, Kristiansand, Søgne, Dovre, Lom og Sel. I tillegg har vi gjennomført to nasjonale datainnsamlinger: en spørreundersøkelse om kjønnsfordeling i lederverv blant rådmenn i 2006 og 2008, og en spørreundersøkelse om likestillingspolitiske tema blant førstekandidatene på partienes valglister til kommunevalget i 2007.

Bestill rapport

Selvsagt – kvinner i politiske maktposisjoner | (rapportnr. 200822)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X