Likestilling og mangfold i maritim næring og utdanning – en kartlegging

Denne studien har som formål å skaffe til veie kunnskap om likestilling, mangfold og inkludering bredt i norsk maritim næring med et særlig fokus på kjønnslikestilling. Rapporten skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med regjeringens maritime likestillingsstrategi, og er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden januar til april 2022…. Les mer »

Kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten i Innlandet

I denne publikasjonen presenteres et kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten, med fokus på idretten i Hedmark og Oppland. Kunnskapsgrunnlaget er en del av Prosjekt Likestilling 2018-2025 som Hedmark idrettskrets har i samarbeid med Oppland idrettskrets, Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Senter for Praksisrettet Idrettsvitenskap – Nettverk og Nyskaping (SPINN), Norsk Tipping… Les mer »

Selvsagt – kvinner i politiske maktposisjoner

Rapporten er sluttrapporteringen fra et forsknings- og utviklingsprosjekt som har pågått i tiden juni 2006 til utgangen av 2008. Målsettingen med prosjektet har vært å finne frem til faktorer som kan bidra til en jevnere kjønnsbalanse, med minst 40 prosent kvinner, i kommunalpolitiske lederposisjoner innen 2012. Bakgrunnen for prosjektet er den skjeve fordelingen av kvinner… Les mer »