Rapporten kartlegger omsorgsressursene i kommunen og ser på hvor det særlig er viktig å styrke tjenestene og å bedre koordingeringen mellom ulike deler av hjelpeapparatet. Den legger fram en modell for organisering av hjemmebasert omsorgstjeneste der både eldre og andre grupper omsorgstrengende er målgruppe. Modellen bugger på samordning mellom de ulike hjelperne i det offentlige omsorgsapparatet og mellom private og offentlige hjelperessurser.

Bestill rapport

Pleie- og omsorgsplan for Trysil kommune | (rapportnr. 198730)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X