Det er gjennomført en publikumsundersøkelse i tilknytning til Peer Gynt-stemnet i 2007. Formålet var å estimere de økonomiske effektene i Midt-Gudbrandsdalen som kan tilbakeføres til stemnet. Dessuten er publikums profil samt publikums vurderinger av de tre største delarrangementene kartlagt. Det ble i alt registret ca 25 000 billetter til arrangementer under stemnet. Dette representerer 8000-10000 tilreisende personer som kom pga. Peer Gynt-stemnet. På bakgrunn av dette er det estimert en overrislingseffekt på 6,5-7 millioner kr. Det alt vesentlige av dette er gått til overnattings- og serverings¬bedrif¬ter. I tillegg har arrangøren kjøpt varer og tjenester regionalt for i underkant av to millioner kroner av i alt 11 millioner kroner tilført selskapet utenfra. Hvor store effektene blir lokalt/regionalt er som regel avhengig av størrelsen på antallet tilreisende. Det gjelder også for Peer Gynt-stemnet der tilskuerne står for 80-85% av pengene som blir lagt igjen i andre bedrifter i regionen.

Bestill rapport

Peer Gynt-stemnet 2007 | (rapportnr. 200804)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 110,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X