Peer Gynt-stemnet 2007

Det er gjennomført en publikumsundersøkelse i tilknytning til Peer Gynt-stemnet i 2007. Formålet var å estimere de økonomiske effektene i Midt-Gudbrandsdalen som kan tilbakeføres til stemnet. Dessuten er publikums profil samt publikums vurderinger av de tre største delarrangementene kartlagt. Det ble i alt registret ca 25 000 billetter til arrangementer under stemnet. Dette representerer 8000-10000… Les mer »

Momarkedet – Konsept, innhold og organisering

Momarkedet har i 59 år vært den viktigste inntektskilden for det humani-tære arbeidet som drives i regi av Mysen og omegn Røde Kors (MORK). De siste åra har oppslutningen og det økonomiske resultatet av arrange-mentet blitt vesentlig dårligere. I rapporten beskrives utviklingen de siste åra og det drøftes tiltak for å snu denne negative utviklingen…. Les mer »