Denne rapporten gir en omverdensanalyse av, samt kartlegging av infrastruktur og trafikk i, Arvika-Kongsvingerregionen (ARKO). ARKO består av 7 norske og 4 svenske kommuner med totalt 115.000 innbyggere. I vår versjon av en omverdensanalyse har vi valgt statistikkens veg og gjennomført en form for statistisk benchmarking av ARKO versus omverdenen når det gjelder befolknings- og sysselsettingsutvikling og score i norske og svenske studier av tilvekstindikatorer. Videre har vi ønsket å studere omverdenens innvirkning på lokale forhold i ARKO og i hvilken grad ARKO utgjør en region mht. interaksjon og felles særtrekk. Avslutningsvis har vi drøftet et utvalg utfordringer og vegvalg for regionen med hovedfokus på regionens fordel av nærheten til Osloregionen og muligheter for bosettingsbasert vekst.

Bestill rapport

Omverdensanalyse av Arvika-Kongsvingerregionen | (rapportnr. 200611)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 140,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X