Omverdensanalyse av Arvika-Kongsvingerregionen

Denne rapporten gir en omverdensanalyse av, samt kartlegging av infrastruktur og trafikk i, Arvika-Kongsvingerregionen (ARKO). ARKO består av 7 norske og 4 svenske kommuner med totalt 115.000 innbyggere. I vår versjon av en omverdensanalyse har vi valgt statistikkens veg og gjennomført en form for statistisk benchmarking av ARKO versus omverdenen når det gjelder befolknings- og… Les mer »

Grensependling og regional utvikling

I rapporten gjøres det rede for utviklingen i et utvalg kommuner langs, og i nærheten av, riksgrensa mellom Sverige og Norge. Analysene er i hovedsak konsentrert om folketall, sysselsetting og arbeidspendling over grensa mellom kommuner i den svenske og norske delen av studieområdet. Studieområdet består av 22 svenske og 40 norske kommuner, fra Halden-Strömstad i… Les mer »