Omverdensanalyse av Arvika-Kongsvingerregionen

Denne rapporten gir en omverdensanalyse av, samt kartlegging av infrastruktur og trafikk i, Arvika-Kongsvingerregionen (ARKO). ARKO består av 7 norske og 4 svenske kommuner med totalt 115.000 innbyggere. I vår versjon av en omverdensanalyse har vi valgt statistikkens veg og gjennomført en form for statistisk benchmarking av ARKO versus omverdenen når det gjelder befolknings- og… Les mer »