SIVA har på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) gjennomført et pilotprosjekt med sikte på å omstille overnattingsbedrifter på mindre tettsteder (distriktshoteller). Hovedmålet med piloten var å finne måter å kombinere distriktshotellenes behov for mer sikker og stabil drift med lokalsamfunnenes behov for andre tjenester og tilbud.
Tre distriktshoteller i henholdsvis Vågå, Selje og Åndalsnes har gjennomgått pilotprosjektet med tanke på å vinne erfaringer med denne type omstilling for en senere utvidelse av tilbudet. Evalueringen har lagt vekt på å avdekke hvilke forutsetninger som syns å være viktige for at en omstilling skal lykkes, og hva som kan ha bremset slike prosesser i pilotbedriftene.

Bestill rapport

Omstilling i distriktshoteller – nye roller som samfunnshotell? Evaluering av et pilotprosjekt | (rapportnr. 201508)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X