I en diskusjon knyttet til forskjeller i aktivitetsnivået i skognæringen mellom Norge, Sverige og Finland er det viktig å ha et bilde av utviklingstrekk i viktige faktorer som påvirker dette. Hensikten med dette notatet er å presentere makroindikatorer som kan bidra til å forklare forskjeller i aktivitetsutviklingen. I tillegg drøftes utviklingen i skogbaserte næringer i Norge, Sverige og Finland.

Bestill rapport

Omgivelser, status og utviklingstrekk – Skogbaserte næringer i Norge, Sverige og Finland | (rapportnr. 200812)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X