I denne rapporten ser vi på Gjøvikregionen og næringsutvikling. Vi forsøker å sette Gjøvik inn i en kontekst, både regionalt som en del av Mjøsregionen og nasjonalt. Vi har undersøkt om en analysemetode for regional næringsutvikling – Relatert variasjon, kan bidra til å forklare utviklingen..Bruken av relatert variasjon har ikke gitt noen merverdi i form av å kunne analysere næringsstrukturen i Gjøvikregionen og forstå sysselsettingsutviklingen. Det vi finner er at næringsutviklingen i all hovedsak følger nasjonale trender og domineres av et offentlig tjenestetilbud.
Prosjektnummer: 1217-20

Bestill rapport

Næringslivets styrker – Næringsanalyse og relatert variasjon i Gjøvikregionen, et pilotprosjekt | (rapportnr. 201412)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X