Næringslivets styrker – Næringsanalyse og relatert variasjon i Gjøvikregionen, et pilotprosjekt

I denne rapporten ser vi på Gjøvikregionen og næringsutvikling. Vi forsøker å sette Gjøvik inn i en kontekst, både regionalt som en del av Mjøsregionen og nasjonalt. Vi har undersøkt om en analysemetode for regional næringsutvikling – Relatert variasjon, kan bidra til å forklare utviklingen..Bruken av relatert variasjon har ikke gitt noen merverdi i form… Les mer »