Som kompensasjon for avviklingen av regional differensiert arbeidsgiveravgift, har man i to perioder hatt ordninger for å godtgjøre avgiftsøkningen. Denne rapporten er en studie av organisering, mandat og resultat av hvordan disse midlene er disponert i Glåmdalsregionen. En del av rapporten tar for seg utviklingen i regionen med hensyn på befolkning, sysselsetting og næringsstruktur, mens en annen tar for seg hvordan RDA midlene ble disponert, fordelt på geografi, bedrift og tiltak. Den siste delen baseres på en kvalitativ studie med involverte i aktører. Rapporten konkluderer med at RDA i Glåmdalsregionen har vært en suksess, og dette er en fornuftig bruk av offentlige virkemidler. Suksessen tilskrives fire faktorer: Styringsmodellen, langsiktighet og forutsigbarhet, eierskap og involvering i ordningen samt god kompetanse

Bestill rapport

Næringslivet med hånda på rattet – Bruk og resultater av næringsrettede utviklingsmidler (RDA-midler) i Glåmdalsregionen | (rapportnr. 201301)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X