Næringslivet med hånda på rattet – Bruk og resultater av næringsrettede utviklingsmidler (RDA-midler) i Glåmdalsregionen

Som kompensasjon for avviklingen av regional differensiert arbeidsgiveravgift, har man i to perioder hatt ordninger for å godtgjøre avgiftsøkningen. Denne rapporten er en studie av organisering, mandat og resultat av hvordan disse midlene er disponert i Glåmdalsregionen. En del av rapporten tar for seg utviklingen i regionen med hensyn på befolkning, sysselsetting og næringsstruktur, mens… Les mer »