Notatet redegjør for en litteraturstudie som er foretatt i forbindelse med prosjektet ”Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus”.

Bestill rapport

Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus. Litteraturstudie | (rapportnr. 200304)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X