Austri Vind DA skal fremme en konsesjonssøknad om å bygge og drive et vindkraftverk i området Kvitvola / Gråhøgda i Engerdal kommune. Det er som en del av utredningsprogrammet gjennomført en analyse av fritidsboliger og næringsliv i forhold til et mulig vindkraftverk.

Bestill rapport

Østlandsforsknings bidrag til konsekvensutredning for Kvitvola / Grøhøgda vindkraftverk | (rapportnr. 201211)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X