Austri Vind DA skal fremme en konsesjonssøknad om å bygge og drive et vindkraftverk i området Kvitvola / Gråhøgda i Engerdal kommune. Det er som en del av utredningsprogrammet gjennomført en analyse av fritidsboliger og næringsliv i forhold til et mulig vindkraftverk.

Bestill rapport

Østlandsforsknings bidrag til konsekvensutredning for Kvitvola / Grøhøgda vindkraftverk | (rapportnr. 201211)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 180,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X