Anvendelse av informasjonsteknologi i bedrifter i distrikts-Norge

Rapporten som er første delrapport i prosjektet «Telematikk og regional utvikling», summerer opp erfaringer fra bruk av IT og moderne telekommunikasjonstjenester i 20 bedrifter. Undersøkelsesbedriftene ligger i Engerdal og Tynset.