I denne publikasjonen presenteres et kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten, med fokus på idretten i Hedmark og Oppland. Kunnskapsgrunnlaget er en del av Prosjekt Likestilling 2018-2025 som Hedmark idrettskrets har i samarbeid med Oppland idrettskrets, Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Senter for Praksisrettet Idrettsvitenskap – Nettverk og Nyskaping (SPINN), Norsk Tipping og Likestillingssenteret. Prosjektet har som mål å skaffe til veie kunnskap og utvikle konkrete tiltak som kan bidra til en mer kjønnsbalansert innlandsidrett. Prosjekt Likestilling 2018-2025 er delt inn i et forprosjekt og et hovedprosjekt. Kunnskapsgrunnlaget inngår i forprosjektet og er gjennomført som et samarbeid mellom Hedmark idrettskrets, Hedmark fylkeskommune og Høgskolen i Innlandet. Hensikten er å avdekke hvilke hindringer og utfordringer som ligger til grunn for at ikke flere kvinner blir engasjert i sentrale lederroller og som trenere i idretten i Hedmark og Oppland. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på litteraturstudier, resultater fra «Treneren i norsk idrett – en nasjonal kartlegging av trenere og trenerrollen», og intervjuer med kvinner og menn i idretten i Hedmark og Oppland. Kartleggingen ble gjennomført vår/sommer 2019. Vi vil takke informantene som stilte til intervju og fortalte om sine erfaringer og synspunkter på likestilling i norsk idrett.

Bestill rapport

Kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten i Innlandet | (rapportnr. 201930)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X