Kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten i Innlandet

I denne publikasjonen presenteres et kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten, med fokus på idretten i Hedmark og Oppland. Kunnskapsgrunnlaget er en del av Prosjekt Likestilling 2018-2025 som Hedmark idrettskrets har i samarbeid med Oppland idrettskrets, Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Senter for Praksisrettet Idrettsvitenskap – Nettverk og Nyskaping (SPINN), Norsk Tipping… Les mer »

Befolkningens jakt- og fisketilbud – erfaringer fra et forprosjekt

Rapporten beskriver et prøveprosjekt for kartlegging av befolkningens jakt- og fisketilbud. Målet med prosjektet er å undersøke muligheter og begrensninger for en nasjonal kartlegging. Erfaringene fra prøveprosjektet er at en kartlegging er praktisk gjennomførbar, og vil gi nyttig kunnskap både for sentrale og lokale miljømyndigheter. Prosjektet er utført på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning.