Rapporten beskriver et prøveprosjekt for kartlegging av befolkningens jakt- og fisketilbud. Målet med prosjektet er å undersøke muligheter og begrensninger for en nasjonal kartlegging. Erfaringene fra prøveprosjektet er at en kartlegging er praktisk gjennomførbar, og vil gi nyttig kunnskap både for sentrale og lokale miljømyndigheter. Prosjektet er utført på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning.

Bestill rapport

Befolkningens jakt- og fisketilbud – erfaringer fra et forprosjekt | (rapportnr. 199827)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X