Endringer i markedet for tømmer og treprodukter og påfølgende endrete markedskrav vil sannsynligvis kreve enda bedre styring av avvirkning og virkesflyt. På samme tid vil den ”nye” skogeieren ha andre behov og krav til type kontrakter som tilbys nå enn hva som tradisjonelt har vært tilbudt. Denne rapporten gir en oversikt over og drøfter kontrakter og virkemidler i norsk tømmeromsetning, rapporterer fra en spørreundersøkelse i Mjøsen skogeierforening, samt gir noen prinsipper for videreutvikling av virkemiddelbruken.

Bestill rapport

Kunde- og leverandørtilpasset omsetning av tømmer – En diskusjon om virkemidler og bonusordninger i norsk tømmeromsetning med resultater fra en undersøkelse blant medlemmer i Mjøsen skogeierforening | (rapportnr. 200510)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 140,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X