Sjur Baardsen

Sjur Baardsen er rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og tidligere forsker ved Østlandsforskning. Baardsen er forstkandidat i skogbrukets driftsteknikk fra NLH (nå NMBU), Bedriftsøkonom BI, og har en doktorgrad i skogøkonomi (NLH). Han har erfaring blant annet fra NMBU, skogeiersamvirket og EU-kommisjonens generaldirektorat for forskning. Han har hatt flere internasjonale verv, blant annet ledet han COST-domet for skogsektoren i åtte år. Sjur er visepresident i European Centre for Nature Conservation. I Østlandsforskning har han jobbet mest med tømmermarkedene, men han har også forskningserfaring fra analyser av skogindustri, samt naturbasert reiseliv.

Publikasjoner

Sjur Baardsen har 4 publikasjoner på ostforsk.no.

Kontrakter for en bedret tømmeromsetning

Formålet med dette notatet er å utarbeide forslag til endringer i det systemet av kontrakter som brukes på det norske tømmermarkedet. Vi begrunner først behovet for endringer ut fra empiriske observasjoner av hvordan partene i...

Skogeiernes beslutningsatferd

Behovet for ny innsikt i de avveininger ulike typer kombinasjonsbrukere foretar, og hvilke faktorer som bestemmer aktivitetsnivået i skogbruket og tilpasninger i skogsdriften, har vært utgangspunktet for et to-årig forskningsprosjekt som her oppsummeres gjennom et...