Hovedmålet med prosjektet har vært å oppnå økt kompetanse og mer effektive kontrakter i det norske tømmermarkedet. Et delmål for prosjektet har vært å kartlegge og beskrive markedet med vekt på kontrakter og incentivsystemer. I dette notatet beskriver vi først både både tilbudssiden (ressurser, skogeierorganisering, tømmertilbud) og etterspørselssiden (skogindustrien, markedsaktører, tømmeretter-spørsel) før vi ser på hvilken rolle import og eksport har for det norske tømmermarkedet. Deretter beskriver vi viktige utvikilingstrekk på tømmermarkedet etter annen verdenskrig, og referer resultater fra tidligere undersøkelser av kontrakts- og virkemiddelbruk på tømmermarkedet. Endelig rapporterer vi fra egne undersøkelser av kontrakter og virkemidler brukt siste 10 år, samt dagens status.

Bestill rapport

En beskrivelse av de norske tømmermarkedene med vekt på kontrakter og incentivsystemer | (rapportnr. 201009)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X