Gudbrand Lien

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Gudbrand Lien har 2 publikasjoner på ostforsk.no.

Skogeiernes beslutningsatferd

Behovet for ny innsikt i de avveininger ulike typer kombinasjonsbrukere foretar, og hvilke faktorer som bestemmer aktivitetsnivået i skogbruket og tilpasninger i skogsdriften, har vært utgangspunktet for et to-årig forskningsprosjekt som her oppsummeres gjennom et...