Formålet med dette notatet er å utarbeide forslag til endringer i det systemet av kontrakter som brukes på det norske tømmermarkedet. Vi begrunner først behovet for endringer ut fra empiriske observasjoner av hvordan partene i tømmermarkedet strever med å tilpasse seg konjunkturene, og ved å argumentere for at en bedret tilpasning vil øke den totale verdiskapningen. Deretter identifiserer vi sider ved tilbud og etterspørsel som er relevante – og plasserer tømmermarkedet – i en kontraktsteoretisk sammenheng. Vi viser hvilke utfordringer kontraktsutforming har innenfor kooperativer som det norske skogeiersamvirket. Endelig foreslår vi fire nye kontraktssystemer i tillegg til de allerede eksisterende, og vurderer disse mht fire kriterier for en vellykket implementering blant førstehåndskjøpere av tømmer.

Bestill rapport

Kontrakter for en bedret tømmeromsetning | (rapportnr. 201010)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X