Utgangspunktet for denne utredningen er Christiansen-utvalgets innstilling ,NOU 1992:15 ”Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring”. I utredningen gjennomgås og vurderes de kriteriene og prinsippene for kommuneinndeling som Christiansenutvalget la til grunn i sin utredning i 1992. Er disse kriteriene relevante og nødvendige i dag? Er det behov for andre kriterier når kommuneinndeling skal vurderes? Vi foreslår også et nytt sett av kriterier eller temaer som bør vurderes når kommuneinndeling kommer på dagsorden.

Bestill rapport

Kriterier for kommuneinndeling. | (rapportnr. 200321)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 160,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X