Denne evalueringsrapporten undersøker og vurderer kommunenes bruk av komunale næringsfond for perioden 1987-89. I denne treårsperioden fikk 169 kommuner og 4 interkommunale sleskaper tildelt næringsfond på tilsammen 189 mill. Rapporten gir informasjoner om kommunenes anvendelser av og erfaringer med bruken av virkemiddelet. Dette er viktige data for å bedømme om virkemiddelet fungerer etter hensikten. Data som beskriver effekter av fondsbruken for jobbskaping og sysselsetting i distriktene må tolkes med forsiktighet. Her støtter vi oss på kommunenes beregninger, korrigert for egne anslag etter vurderinger av case-materialet.

Bestill rapport

Kommunale næringsfond – en ny sareptas krukke? | (rapportnr. 199104)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X