Kommunale næringsfond – en ny sareptas krukke?

Denne evalueringsrapporten undersøker og vurderer kommunenes bruk av komunale næringsfond for perioden 1987-89. I denne treårsperioden fikk 169 kommuner og 4 interkommunale sleskaper tildelt næringsfond på tilsammen 189 mill. Rapporten gir informasjoner om kommunenes anvendelser av og erfaringer med bruken av virkemiddelet. Dette er viktige data for å bedømme om virkemiddelet fungerer etter hensikten. Data… Les mer »

Kartlegging av kommunale næringsfond

I denne rapporten presenteres en kartlegging av kommunale næringsfond som er finansiert eller delvis finansiert over KRDs kap.551 post 60. Kartleggingen er basert på en spørreundersøkelse med en svarprosent på 63. Størstedelen av kommunale næringsfond administreres av kommunene og det er folkevalgte organ som fatter beslutninger om bruken. 1/3 del av kommunale næringsfond brukes til… Les mer »