Jenter som startet opp med utradisjonell utdanning på grunnkursnivå ved videregående skoler i Hedmark høsten 1982 er kontaktet fem år senere og stilt spørsmål om hva de har gjort og opplevd i mellomtiden og hvilke refleksjoner de har gjort seg under veis. Vesentlig færre jenter enn gutter har havnet i yrker eller videreutdanning som bygger på utdanninga de startet opp med i 1982. Forskjellen er forsøkt forklart ved et samspill mellom indre faktorer, forhold som angår jentenes egne fysiske forutsetninger, ønsker og forventninger osv. og ytre faktorer hvordan foreldre, venner, utdanningssystem, arbeidsmarked osv. virker inn på jentenes valg og handlinger.

Bestill rapport

Jenter med utradisjonell utdanning. Hvordan gikk det dem? En undersøkelse basert på data fra Hedmark | (rapportnr. 198944)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X