Jenter med utradisjonell utdanning. Hvordan gikk det dem? En undersøkelse basert på data fra Hedmark

Jenter som startet opp med utradisjonell utdanning på grunnkursnivå ved videregående skoler i Hedmark høsten 1982 er kontaktet fem år senere og stilt spørsmål om hva de har gjort og opplevd i mellomtiden og hvilke refleksjoner de har gjort seg under veis. Vesentlig færre jenter enn gutter har havnet i yrker eller videreutdanning som bygger… Les mer »