Rapporten er en sammenfatning av resultater fra flere prosjekter innen feltet informasjonsteknologi/telematikk og regional utvikling. Tema for rapporten er spørsmålet om informasjonsteknologi generelt og telematikk spesielt, kan bidra til regional utvikling ved å styrke eksisterende og/eller etablere ny virksomhet i distriktene.

Bestill rapport

Informasjonsteknologi og regional utvikling. Muligheter og barrierer. | (rapportnr. 199014)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X