Denne rapporten inngår i forskningsprosjektet «Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse» og omhandler delprosjektet «Sosialisering ved krigsskolene». Bakgrunnen for forskningsprosjektet er målet om økt mangfold blant Forsvarets personell.

Vi har undersøkt hvordan to av krigsskolene forstår sitt utdanningsoppdrag. Rapporten belyser noen kulturelle forventninger som stilles til offiseren og kontekster som benyttes for å anskueliggjøre offiserens virkelighet. Vi ser at det er den «hete» siden av Forsvaret (kaos, krise og krig) som gjøres gjeldende når offisersrollen kontekstualiseres. Mangfold oppfattes som positivt og imøtekommes ved krigsskolene, men samtidig må visse krav gjelde for alle. Særlig aktiverer innrammingen kaos, krise og krig, synspunkter som problematiserer mangfold. Kvotering møtes med betenkelighet fordi det assosieres med senkede krav. Hvordan ulike former for mangfold kan utnyttes i varierte kontekster i Forsvaret, synes det å være mindre erfaring med og dermed bevissthet omkring.

Organisasjonen bør ta stilling til om den kan tjene på å skape flere og varierte bilder av offisersrollens kontekst og oppgaver, gjerne gjennom offiserens karriereløp. På bakgrunn av dette kan muligheten for differensierte krav, eksempelvis til ulike linjer ved krigsskolene, diskuteres. Det kan tenkes at dette vil åpne opp for et mangfold som Forsvaret kan utnytte til det beste for organisasjonen?

Bestill rapport

Individet og staten. Sosialisering til yrkesrollen som offiser. Delrapport fra studiet av rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse i Forsvaret, 2011-2014 | (rapportnr. 201413)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X